Delårsrapport Q4 2019

Den  30  December, 2019

oktober - december 2019

Fjärde kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade med 4,3% under fjärde kvartalet jämfört med samma period föregående år och uppgick till 3 435 mkr (3 293). Organisk tillväxt uppgick till 0,9% och resterande ökning utgör positiva valutaeffekter.
  • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 256 mkr (229), vilket är en ökning med 11,8% jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till 7,4% (6,9%). Periodens resultat uppgick till 183 mkr (164). Resultat per aktie uppgick till 1,42 kronor (1,28).
  • Bolagets kassaflöde har varit starkt under kvartalet. Outnyttjade krediter uppgick till 1 631 mkr (1 433).
  • Efter kvartalets utgång har ACD Trade i Australien, med en omsättning på 540 mkr, förvärvats.

Helåret 2019

  • Nettoomsättningen ökade med 13,9% under 2019 jämfört med föregående år och uppgick till 14 817 mkr (13 015). Organisk tillväxt uppgick till 4,4%, förvärvseffekter på 6,3% och resterande ökning utgör positiva valutaeffekter.
  • Rörelseresultatet för året uppgick till 1 230 mkr (1 085) trots lägre priser på köldmedier. Resultatförbättringen uppgick till 13% jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till 8,3% (8,3%).
  • Periodens resultat uppgick till 873 mkr (780). Resultat per aktie uppgick till 6,82 kronor (6,07).
  • Bolaget tillämpar från och med 1 januari 2019 IFRS 16 avseende koncernens leasingavtal och samtliga siffror för 2019 är inklusive denna förändring.
  • Styrelsen föreslår årsstämman en höjd utdelning till 3,50 kronor per aktie (3,00).

Ladda ner dokumentet