Delårsrapport Q3 2018

Den  22  Oktober, 2018

juli - september 2018

  • Nettoomsättningen under tredje kvartalet 2018 ökade med 41 procent jämfört med motsvarande period förra året och uppgick till 3 607 mkr (2 555).

  • Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2018 uppgick till 339 mkr (217), vilket är en ökning med 57 procent jämfört med samma period föregående år.

  • Periodens resultat uppgick till 240 mkr (149).

  • Resultat per aktie uppgick till 1,88 kronor (1,16).

  • Beijer Ref AB och Mitsubishi Heavy Industries Air Conditioning Europe Ltd slutförde bildandet av dotterbolaget 3D Plus i UK, där Beijer Ref är majoritetsägare.

  • Förvärvet av det spanska luftkonditioneringsföretaget Lumelco S.A stärker koncernens ställning inom luftkonditionering i Södra Europa.

  • Under kvartalet har återköp skett av 181 559 B-aktier. Syftet med återköpet är att säkerställa tillgången till aktier enligt bolagets långsiktiga incitamentsprogram, 2018 - 2021.

Ladda ner dokumentet