Delårsrapport Q1 2018

Den  23  April, 2018

januari-mars 2018

  • Nettoomsättningen under första kvartalet 2018 ökade med 18 procent jämfört med motsvarande period förra året och uppgick till 2 605 mkr (2 218).
  • Rörelseresultatet för första kvartalet 2018 uppgick till 172 mkr (107), vilket är en ökning med 61 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Periodens resultat uppgick till 121 mkr (72).
  • Resultat per aktie i kvartalet uppgick till 2,77 kronor (1,63).
  • Förvärvet av Tecsa (Pty) Ltd i Sydafrika ingår from 1 mars 2018 i bolagets räkenskaper.
  • Beijer Ref har fått exklusiva rättigheter att distribuera Mitsubishi Heavy Industries HVAC-produkter i Storbritannien, samt även distributionsrättigheterna på Irland.
  • Under kvartalet har Beijer Ref tecknat avtal om att förvärva Heatcraft Australia Pty Ltd. Övertagandet beräknas ske i början av maj 2018.

Ladda ner dokumentet