Delårsrapport Q4 2017

Den  31  December, 2017

oktober - december 2017

  • Nettoomsättningen under fjärde kvartalet 2017 ökade med 9 procent jämfört med motsvarande period förra året och uppgick till 2 401 mkr (2 199).
  • Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2017 uppgick till 179 mkr (145) vilket är en ökning med 24 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Periodens resultat uppgick till 146 mkr (100).
  • Resultat per aktie i kvartalet uppgick till 3,39 kronor (2,29).
  • Förvärvet av Tecsa (Pty) Ltd har nu godkänts av konkurrensmyndigheten i Sydafrika och planerat datum för övertagande är beräknat till 1 mars 2018.
  • Styrelsen föreslår årsstämman en höjd utdelning till 5,75 kronor (5,50) per aktie.

Ladda ner dokumentet