Delårsrapport Q2 2016

Den  15  Juli, 2016

april-juni 2016

  • Nettoomsättningen ökade med 12,3 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året och uppgick till 2 417 mkr (2 153). Ökningen beror till största delen på en fortsatt positiv utveckling i marknadsregion Södra Europa avseende luftkonditioneringsprodukter.
  • Rörelseresultatet uppgick till 186 mkr (158). Det högre resultatet är huvudsakligen en följd av den ökade försäljningen.
  • Den brittiska konkurrensmyndigheten CMA godkände i juni förvärvet av HRP Ltd som konsolideras i koncernens verksamhet från juni.
  • Periodens resultat ökade till 121 mkr (107).
  • Resultat per aktie uppgick till 2,82 kronor (2,48).

Ladda ner dokumentet