Delårsrapport Q4, 2015

Den  31  December, 2015

oktober-december 2015

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 026,6 mkr (1 789,7).
  • Rörelseresultatet uppgick till 133,9 mkr (115,5).
  • Nettoresultatet uppgick till 84,0 mkr (82,5).
  • Vinsten per aktie uppgick till 1,95 kronor (1,91).
  • Omsättningstillväxt på 13,2 procent och rörelseresultatförbättring på 15,9 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Organisk ökning av omsättningen med 4 procent och organisk ökning av rörelse¬resultatet med 6 procent.
  • Avtal om förvärv av resterande 56 procent av aktierna i brittiska kylgrossist¬bolaget HRP Ltd som kommer att slutföras 2016.
  • Förvärv av resterande 40 procent av aktierna i det thailändska bolaget PattonAero som tillverkar kylaggregat, förångare och kondensorer.
  • Genombrottsorder för miljövänliga kylsystem i Nya Zeeland.
  • Stark utveckling i Sydeuropa och Afrika och fortsatt positiv utveckling för Toshibadistributionen.
  • Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning på 5,25 kronor (5,00) per aktie.

Ladda ner dokumentet