Delårsrapport Q3, 2015

Den  22  Oktober, 2015

juli - september 2015

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 335,4 mkr (1 947,4).
  • Rörelseresultatet uppgick till 180,7 mkr (157,8).
  • Nettoresultatet uppgick till 121,3 mkr (107,0).
  • Vinsten per aktie uppgick till 2,82 kronor (2,49).
  • Fortsatt positiv trend under tredje kvartalet med omsättningsökning på 19,9 procent och rörelseresultatförbättring på 14,5 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
  • Stark utveckling i Sydeuropa, genombrottsorder för det nyligen förvärvade bolaget Patton i Australien och fortsatt expansion i Afrika med etablering i Ghana.
  • Efter rapportperiodens utgång har förvärvet av kylgrossistbolaget Realcold godkänts av konkurrensverket i Nya Zeeland.

Ladda ner dokumentet