Delårsrapport Q3 2014

Den  22  Oktober, 2014

juli - september 2014

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 947,4 mkr (1 830,4).
  • Rörelseresultatet uppgick till 157,8 mkr (146,7).
  • Periodens resultat uppgick till 107,0 mkr (100,2).
  • Vinsten per aktie uppgick till 2,49 kronor (2,30).
  • Omsättningstillväxt på 6,4 procent och rörelseresultatförbättring på 7,6 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Organisk minskning av omsättningen med 1,1 procent och organisk ökning av rörelseresultatet med 1,4 procent.
  • Tre nya förvärv och skapandet av nya affärsområdet Beijer Ref OEM för egen tillverkning.

Ladda ner dokumentet