Aktieägare

10 största och övriga
per 2018-12-31

A-aktier

B-aktier

Totalt

Kapital

RösterCarrier

2 152 260

47 881 616

50 033 876

39,3 %

32,0 %

Magnusson, Joen (familj & bolag)

3 120 000

212 406

3 332 406

2,6 %

14,5 %

Bertland, Per (familj & bolag)

2 361 000

175 000

2 536 000

2,0 %

11,0 %

Jürgensen, Peter Jessen

1 681 860


1 681 860

1,3 %

7,8 %

SEB Investment Management


9 824 361

9 824 361

7,7 %

4,5 %

Fjärde AP-Fonden


6 553 033

6 553 033

5,1 %

3,0 %

Lannebo fonder


5 162 853

5 162 853

4,1 %

2,4 %

Hain, Jan (privat & bolag)

480 000

385 000

865 000

0,7 %

2,4 %

Handelsbanken fonder


4 687 247

4 687 247

3,7 %

2,2 %

Verdipapirfonde Odin Sverige


3 089 759

3 089 759

2,4 %

1,4 %

Summa 10 största

9 795 120

77 971 275

87 766 395

68,9 %

81,2 %Övriga ägare

123 600

38 646 715

38 770 315

31,1 %

18,8 %

Aktier i eget förvar


897 980

897 980Totalt

9 918 720

117 515 970

127 434 690

100,0 %

100,0 %Röster216 703 170