Beijer Ref förvärvar franska HVAC-distributören GH2C

Den  18  Maj, 2018

Den svenska kylgrossistkoncernen Beijer Ref AB har ingått ett avtal om att förvärva tillgångarna i det franska HVAC-distributionsföretaget GH2C.

GH2C är baserat i Lyon och har även ett försäljningskontor i Grenoble. Företaget är distributör av de kända luftkonditioneringsvarumärkena Daikin och Toshiba i Frankrike. GH2C levererar AC-enheter till både det professionella segmentet och mot konsumentledet. Den rapporterade årliga omsättningen är cirka 60 miljoner kronor. Försäljningen sker via ett distributionsnät med två filialer. Totalt har bolaget 11 anställda.

Med GH2C äger Beijer Ref totalt fyra kyl- och HVAC-grossister i Frankrike.

Per Bertland, VD för Beijer Ref, kommenterar:

”Förvärvet av GH2C stärker ytterligare vår position på vår största marknad Frankrike och i södra Europa som helhet. Komfortkyla som område fortsätter att växa. Genom att utöka vårt erbjudande med kompletta produktsortiment från ledande varumärken, samtidigt som vi breddar vår marknadsnärvaro, skapar vi ytterligare affärsmöjligheter.”

Ledningen i GH2C kommer fortsatt att vara aktiv i företaget. GH2C kommer att integreras i Beijer Refs organisation och ingår i bolagets räkenskaper från 1 maj 2018. Förvärvet förväntas inte påverka koncernens resultat eller finansiella ställning väsentligt.

Malmö den 18 maj 2018
Beijer Ref AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:
Per Bertland, CEO
Telefon +46 40-35 89 00
Email pbd@beijerref.com

Maria Rydén, CFO
Telefon +46 40-35 89 00
Email mrn@beijerref.com

Ladda ner dokumentet