Valberedning utsedd

Den  03  Oktober, 2016

Beijer Ref AB (publ) har utsett en valberedning med uppdrag att lägga fram förslag till styrelseledamöter, styrelseordförande, stämmoordförande samt styrelse- och revisorsarvoden att föreläggas ordinarie årsstämma den 6 april 2017.

Som tidigare har ledamöterna i valberedningen utsetts bland bolagets största ägare.

Årets valberedning består av följande ledamöter:

Bernt Ingman (ordförande i Beijer Refs styrelse)

Muriel Makharine (Carrier)

Mats Gustafsson (Lannebo Fonder)

Johan Strandberg (SEB Fonder)

Joen Magnusson (ledamot i Beijer Refs styrelse)

Johan Strandberg har utsetts till valberedningens ordförande.

Aktieägare som vill komma i kontakt med valberedningen för att föreslå ledamöter till Beijer Ref ABs styrelse kan vända sig till Johan Strandberg, SEB Fonder, telefon: 08-676 90 00, e-post: johan.strandberg@seb.se eller till info@beijerref.com

Malmö 3 oktober 2016
Beijer Ref AB (publ)

För mer information, kontakta
Per Bertland, CEO
Telefon 040-35 89 00

eller
Jonas Lindqvist, CFO
Telefon 040-35 89 00

Ladda ner dokumentet