Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter

Den  05  Mars, 2015

Valberedningen i Beijer Ref AB har beslutat att föreslå årsstämman följande förslag avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i styrelsen ska vara sju.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Bernt Ingman, Joen Magnusson, Peter Jessen Jürgensen, Philippe Delpech och Bill Striebe. Vidare föreslås att Frida Norrbom Sams och Monica Gimre väljs till nya styrelseledamöter. Ann-Marie Pålsson och Harald Link har avböjt omval. Som styrelsens ordförande föreslås vidare omval av Bernt Ingman.

Valberedningen har utifrån bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt diskuterat styrelsens mångsidighet, storlek och sammansättning vad avser branscherfarenhet, kompetens, könsfördelning och internationell erfarenhet. Valberedningen har sökt efter personer med internationell industriell erfarenhet i syfte att bidra till bolagets fortsatta internationella expansion. Både Frida Norrbom Sams och Monica Gimres erfarenheter och kompetens gör att de bedöms som mycket lämpliga för styrelsen i Beijer Ref.

Frida Norrbom Sams(född 1971, M.Sc. Business Administration) har lång erfarenhet av ledande befattningar med fokus på bland annat affärsutveckling, etablering på nya marknader, förändringsarbete och kapitalrationalisering. Hon har under de senaste åren varit verksam inom Husqvarna-koncernen, senast i koncernledningen såsom Executive Vice President, Head of EMEA business unit. Frida Norrbom Sams har tidigare arbetat inom Sanitec Corporation och Bearingpoint. Frida Norrbom Sams är oberoende i förhållande till Beijer Ref och dess ledning samt i förhållande till bolagets största aktieägare.

Monica Gimre(född 1960, civ.ing.) har lång arbetslivserfarenhet inom Tetra Pak-koncernen samt tidigare också inom Alfa Laval koncernen. Hon är för närvarande Vice President inom affärsområdet Tetra Pak Processing Components & Supply Chain och har lång erfarenhet av ledarskap i globala koncerner, med fokus på affärsutveckling, organisation, affärsprocesser och logistik. Monica Gimre är oberoende i förhållande till Beijer Ref och dess ledning samt i förhållande till bolagets största aktieägare.

Årsstämman kommer att hållas den 9 april 2015 kl. 15.00, på Börshuset, Skeppsbron 2, Malmö.

I samband med att kallelsen till årsstämman publiceras den 9 mars kommer valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande att offentliggöras.

Malmö den 5 mars 2015
Beijer Ref AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Peter Rönström,
valberedningens ordförande,
070-748 28 18,
peter.ronstrom@lannebofonder.se

eller
Bernt Ingman,
styrelsens ordförande,
070-751 57 60,
bernt.ingman@telia.com

Ladda ner dokumentet