Webbmöte Q2 2019

Den  12  Juli, 2019

Välkomna till webbmöte.

Bolaget bjuder in investerare, analytiker och media att närvara vid ett webbmöte där CEO Per Bertland och CFO Maria Rydén presenterar delårsrapporten för det andra kvartalet 2019. Presentationen hålls på engelska och pågår ca 20 minuter. Mötet är den 12 juli kl.10.00 CET.

Maila in ditt svar om deltagande på info@beijerref.com

En länk kommer att distribueras före mötet och det krävs internetanslutning. Presentationen finns tillgänglig på bolagets hemsida från klockan 08.40 den 12 juli.

Ladda ner dokumentet