Anmälan av ärenden till Årsstämman 2017

Den  20  Februari, 2017

Den aktieägare som önskar få ett ärande behandlat på den kommande årsstämman måste skriftligen anmäla ärendet hos styrelsen genom VD Per Bertland senast den 1mars 2017.

Årsstämma äger rum torsdagen den 6 april 2017 klockan 15.00 på Börshuset, Skeppsbron 2, Malmö. Registrering till stämman börjar kl. 14.00.

Valberedningen har föreslagit att Beijer Refs ordförande Bernt Ingman ska vara stämmans ordförande.