Nyheter 2015

Maj
22

Beijer Ref utökar sin OEM-division

Beijerkoncernen tillkännager bildandet av bolaget SCM REF France, med säte i Lyon.

Mar
31

Revisorsyttrande

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts.

Feb
02

Beijers årsstämma 2015

Årsstämma äger rum den 9 april 2015 i Malmö.