TripleAqua utsett till bästa innovationsprojekt

Den  20  Juni, 2017

Vid 'The European Technology and Innovation Platform on Renewable Heating & Cooling (RHC-ETIP)' i Bryssel har TripleAqua utsetts till bästa innovationsprojekt inom kategorin Värmepumpar.

TripleAqua har utvecklat världens första naturliga vätskebaserade värmepump som använder ett tre-rörssystem som både kyler och värmer olika rum samtidigt. Överskottskyla och -värme lagras i tankar för att vid behov senare återanvändas. Systemet är kapabelt att uppnå kostnadsbesparingar på upp till 50 procent i kommersiella byggnader, samtidigt som miljöpåverkan minskar. Endast ett fåtal kg naturligt köldmedium används. Detta system använder enbart standardiserade komponenter, vilket medför kostnadsbesparingar avseende såväl installation som material. TripleAqua - som har utvecklats och tillverkas av Beijer Refs holländska bolag Uniechemie - är en ny typ av värmepump, lämplig för klimatanpassning av kommersiella byggnader såsom hotell, kontor, butiker, sjukhus och industrier.

TripleAqua har tidigare tilldelats "Kyltrofén" av holländska NVKL 2016 samt "Dutch Innovation Award" vid IEAs Internationella värmepumpskonferens 2017.

Nu kommer tekniken att presenteras i samband med "Innovationer av förnybar teknik inom värme och kyla" vid "The European Sustainable Energy Week", som äger rum i Bryssel i juni 2017. Vid presentationen kommer Menno van der Hoff, Uniechemie, att demonstrera TripleAqua och diskutera fortsatt utveckling av förnybar teknik inom värme och kyla med övriga deltagare.