Ny miljövänlig produkt

Den  21  Juni, 2017

En av de mest miljövänliga lösningarna på marknaden.

CUBO är Beijer Refs egna varumärke. CUBO-sortimentet riktar sig framförallt till mindre installationer. Under 2017 lanseras CUBO2 Smart som är det första transkritiska kylaggregatet passande för installationer i till exempel små butiker, bensinstationer och restauranger. Det tar upp liten yta och går snabbt och enkelt att installera, bland annat tack vare förinstallerad programvara.

CUBO2 Smart använder koldioxid som köldmedium och har därför ett GWP-värde nära 0. Det gör CUBO2 Smart till en av de mest miljövänliga lösningarna på marknaden, vilket väntas vara en mycket stark konkurrensfördel inte minst i Norden och övriga Europa. Energiförbrukningen är lägre, och prisnivån obetydligt högre, än för jämförbara produkter med traditionella köldmedier.

CUBO-serien visar Beijer Refs kompetens att konstruera miljövänliga, koldioxidbaserade lösningar för både stora och små kunder.

Se filmen här.