Beijer Ref lanserar propan-värmepump

Den  17  November, 2016

På årets Chillventa-mässa lanserade Beijer Ref officiellt propan-värmepumpen TripleAqua, med en verkningsgrad upp till 10.

Detta system möjliggör besparingar på upp till 50% av kommersiella byggnaders kyl- och värmekostnader.

Beijer Ref blev under 2015 involverade i utvecklingen av denna nya propanbaserade teknologi genom sina nederländska bolag Coolmark och Uniechemie.

Då systemet kyler och värmer samtidigt är TripleAqua idealiskt i regioner med växlande klimat. Exempelvis behöver rum som exponeras av solen, eller rum med värmealstrande utrustning, kylas, samtidigt som andra sektioner av byggnaden behöver uppvärmas. Dessutom är luftkonditionering normalt igång under dagtid medan uppvärmning är önskvärd under natten.

Med endast tre vattenledningsrör reduceras installationskostnaderna. Temperaturerna är också gynnsamma: värme (28-36˚C), kyla (12-18˚C) och en gemensam returledning med omgivningstemperatur. TripleAqua lagrar dessutom såväl överskottsvärme som kyla, för återanvändning.

Systemet kräver enbart några få kilo propan för den högeffektiva värmepumpen, som installeras utanför byggnaden. Endast vatten cirkulerar i fastighetens ledningar.