Samarbetsavtal mellan Beijer Ref och DKA i Tyskland

Den  19  Augusti, 2015

Beijer Ref Deutschland GmbH och Dresdner Kühlanlagenbau GmbH (DKA) har i juli tecknat ett samarbetsavtal.

Överenskommelsen avser att ytterligare stärka företagens tillväxt. Utöver att förse DKAs rikstäckande filialer med ett brett program av kyl- & frysprodukter medför kontraktet värden som till exempel:

- utveckling av moderna logistiklösningar för såväl uppförande av kylanläggningar som service av desamma.
- ökad och gemensam närvaro hos leverantörer.
- flexibel och effektiv hantering av köldmedier och cylindrar.
- fokus på ytterligare kostnadsbesparande möjligheter.

Beijer Ref Deutschland, med huvudkontor i Unterschleißheim, München, grundades 2011 som en grossist inom kyla och luftkonditionering. Dess första filial med centrallager startades i Düsseldorf/Ratingen i juni 2012. I juli samma år startades en filial i Leipzig. 2013 startades filialer i Nürnberg och München och 2014 ett försäljningskontor i Stuttgart. I det breda produktutbudet ingår även exklusivt distributionsavtal för försäljning och service av Carriers komfortkylprodukter DX.

DKA grundades 1953 som VEB Kühlanlagenbau Dresden, och ingår sedan 2013 i det tyska multi-service-företaget Dussmann Service Germany GmbH. DKA är en betydande leverantör av kyl- och luftkonditioneringsanläggningar, med 500 anställda inom teknisk rådgivning, planering, leverans, installation, underhåll och service av kyl- och luftkonditioneringsutrustning och -system. Omsättningen uppgick 2012 till € 73M.