Beijer Ref utökar sin OEM-division

Den  22  Maj, 2015

Beijerkoncernen tillkännager bildandet av bolaget SCM REF France, med säte i Lyon.

SCM REF France kommer uteslutande att fokusera på utvecklingen av monteringsverksamhet genom att tillhandahålla tekniska och konkurrenskraftiga lösningar till Beijer Refs dotterbolag i södra Europa.

Under 2014 togs det strategiskt viktiga beslutet att starta divisionen Beijer Ref OEM för att fokusera på egen produktutveckling och tillverkning av kylaggregat inom Beijer Ref-koncernen. Beslutet sammanföll med förvärvet av resterande 49 procent av aktierna i italienska SCM Frigo Group, som är en av Europas ledande tillverkare av kylaggregat med miljövänlig koldioxidteknik. Detta förvärv blev också startpunkten för att skapa Beijer Refs OEM-division.

Koncernen överför samlad kylkompetens till en växande portfölj med egentillverkade produkter, modellerad efter SCM Frigos framgångsrecept. Ambitionen är att erbjuda bolagets kunder ännu mer konkurrenskraftiga lösningar inom såväl enskilda standardprodukter som skräddarsydda helhetskoncept. Tillverkningsbolaget i Sverige, SCM REF Sweden, ingår redan och numera även SCM REF France.

Ytterligare enheter följer. De europeiska tillverkningsbolagen döps till SCM Ref och kommer att leverera energieffektiva kylaggregat till respektive hemmamarknad.

Ladda ner dokumentet