RW förvärvar Banfield Refrigeration

Den  03  September, 2014

RW Refrigeration Wholesale har förvärvat den familjeägda kylgrossisten Banfield Refrigeration Supplies.

Banfield grundades 1981, med säte i High Wycombe, och har sedan dess byggt upp en välrenommerad verksamhet med hög teknisk kompetens och service.

"Förvärvet passar väl in i RWs tillväxtstrategi i Storbritannien. Vi har förvärvat ett stabilt teknikinriktat bolag, med god kännedom om den lokala marknaden," säger Andy Berry, verksamhetschef för RW Refrigeration Wholesale.

Bolaget kommer att integreras som en filial till RW Refrigeration Wholesale, och Banfields ledning kommer fortsatt att vara verksamma i bolaget.