Beijer Ref förvärvar kylgrossist i Norge

Den  21  Augusti, 2014

Beijer Ref förvärvar samtliga aktier i Børresen Cooltech AS, en av Norges ledande kylgrossister.

Børresen Cooltech grundades 1968, omsätter knappt 60 mkr och har 20 anställda.

”Børresen Cooltech är en välrenommerad kylgrossist i Norge som bedöms ha god utvecklingspotential som del av Beijer Ref. Förvärvet är strategiskt viktigt för att stärka koncernens position i Norge”, säger Per Bertland, CEO för Beijer Ref.

Børresen Cooltech kommer att integreras i Beijer Refs organisation, vilket bedöms ge kostnadssynergier och öka koncernens marknadsandelar.