Förvärv av SCM Frigo stärker övergång till miljövänlig kylteknik

Den  30  Juli, 2014

Beijer Ref förvärvar resterande 49 % av aktierna i italienska SCM Frigo Group, en av Europas ledande tillverkare av bland annat kylaggregat baserad på miljövänlig koldioxidteknik.

SCM Frigo grundades 1979, exporterar ca 85 % av produkterna och har en stark marknadsposition inom det snabbt växande segmentet för miljövänlig kylteknik. Bolaget omsätter cirka 240 mkr och har 90 anställda.

”Beijer Ref förvärvade 51 % av SCM Frigo 2011 eftersom de är ett av de europeiska bolag som mest framgångsrikt driver omställningen till miljövänliga lösningar inom kylindustrin. Bolagets utveckling har sedan dess varit så positiv att koncernen nu väljer att tidigarelägga optionen att köpa resterande del”, säger Per Bertland, CEO för Beijer Ref. ”Med sin unika tekniska kompetens inom exempelvis transkritiska koldioxidbaserade kylsystem ingår SCM Frigo som en viktig del i Beijer Refs framtida strategi”.

SCM Frigo kompletterar Beijer Refs övriga produktportfölj med såväl standardprodukter som kund-anpassade lösningar med marknadens modernaste miljöteknik, vilket bedöms stärka koncernens konkurrenskraft. SCM Frigos bolagsledning kommer även fortsatt att vara verksamma i bolaget.