Kylma AB

Kylma är Sveriges största grossist inom kyla och luftkonditionering. Bolaget representerar ledande tillverkare av kompressorer, kondensorer, förångare, köldmedier, expansionskärl etc och har dessutom ett brett produktsortiment av annan kyl- och serviceutrustning för kommersiell och industriell kyla.

Kylma grundades 1954 och ingår i Beijer Ref sedan 1985. Huvudkontoret finns i Spånga med sex filialer i Sverige.

Box 8213
SE-163 08 Spånga
Sweden
MD: Fredrik Hamrin

Tel: +46 8 598 908 00
Fax: +46 8 598 908 91
Hemsida: www.kylma.se

Filial

1

Göteborg

Gruvgatan 25
421 30 V Frölunda
Tel: +46 31 49 99 50
Fax: +46 31 45 52 81
2

Jönköping

Granitvägen 5
553 03 Jönköping
Tel: +46 36 31 23 80
Fax: +46 36 31 23 86
3

Malmö

Höjagatan 19
212 33 Malmö
Tel: +46 40 59 22 80
Fax: +46 40 59 22 84
4

Stockholm

Årsta Skolgränd 14D
117 43 Stockholm
Tel: +46 8 794 06 60
Fax: +46 8 744 08 08
5

Sundsvall

Trafikgatan 11
856 44 Sundsvall
Tel: +46 60 64 12 90
Fax: +46 60 64 12 96
6

Västerås

Sigurdsgatan 6
721 30 Västerås
Tel: +46 21 15 05 90
Fax: +46 21 15 05 96