Metraclark (Pty) Ltd

Metraclark är Sydafrikas största kyl- och luftkonditioneringsgrossist med det bredaste sortimentet av system och komponenter på sin marknad.

Företaget är exklusiv representant för såväl Carriers och Toshibas luftkonditioneringssystem som Emersons kylvarumärken Copeland och Alco.

Metraclark grundades 1997 och ingår i Beijer Ref sedan 2009. Huvudkontoret finns i Johannesburg med 31 filialer i södra Afrika.

323 Româo Fernandes Farinha
MZ- Maputo
Mozambique
MD: Jurie Benade

Tel: +25 (8) 21 308 771
Fax: +25 (8) 21 308 769